نمایش 1–18 از 91 نتیجه

نمایش 12 24 36

دستگاه ان وی آر 64 کانال مدل OPENEYE 5064G

 • مدل : OPENEYE 5064G
 • تعداد کانال : 64Channel +H265
 • رزولوشن : 8MP/4K
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : پشتیبانی صدا در تمامی کانال های ورودی
 • تعداد هارد:  9Sata
 • منو : SMART Viewer pro
 • گارانتی/ماه : 15

دستگاه ان وی آر 36 کانال مدل OPENEYE 5036G

 • مدل : OPENEYE 5036G
 • تعداد کانال : 36Channel +H265
 • رزولوشن : 8MP/4K
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : پشتیبانی صدا در تمامی کانال های ورودی
 • تعداد هارد:  4Sata
 • منو : SMART Viewer pro
 • گارانتی/ماه : 15

دستگاه ان وی آر ۳۲ کانال مدل OPENEYE 5032G

 • مدل : OPENEYE 5032G
 • تعداد کانال : 32Channel-H265
 • رزولوشن :  5MP
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : پشتیبانی صدا در تمامی کانال های ورودی
 • تعداد هارد:  2Sata
 • منو : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه ان وی آر 16 کانال مدل OPENEYE 1650NF

 • مدل : OPENEYE 1650NF
 • تعداد کانال : 16Channel-H265X
 • رزولوشن :  5MP
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : پشتیبانی صدا در تمامی کانال های ورودی
 • تعداد هارد:  1Sata
 • منو : SMART Viewer pro
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه ان وی آر 16 کانال مدل OPENEYE 4216NE

 • مدل : OPENEYE 4216NE
 • تعداد کانال : 16Channel-H265X
 • رزولوشن :  2MP
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : پشتیبانی صدا در تمامی کانال های ورودی
 • تعداد هارد:  1Sata
 • منو : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه ان وی آر ۸ کانال مدل OPENEYE 8500NE

 • مدل : OPENEYE 8500NE
 • تعداد کانال : 8Channel-H265X
 • رزولوشن :  5MP-H265X
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : پشتیبانی صدا در تمامی کانال های ورودی
 • تعداد هارد:  1Sata
 • منو : SMART Viewer pro
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه ان وی آر 9 کانال مدل OPENEYE 4108

 • مدل : OPENEYE 4108
 • تعداد کانال : 4Channel-H265X
 • رزولوشن :  5MP
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : پشتیبانی صدا در تمامی کانال های ورودی
 • تعداد هارد:  1Sata
 • منو : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه ان وی آر 4 کانال مدل OPENEYE 4108

 • مدل : OPENEYE 4108
 • تعداد کانال : 4Channel-H265X
 • رزولوشن :  5MP
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : پشتیبانی صدا در تمامی کانال های ورودی
 • تعداد هارد:  1Sata
 • منو : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه دی وی آر 8 کانال مدل OPENEYE 1880

 • مدل : OPENEYE 1880
 • تعداد کانال : 8Channel - H265X
 • رزولوشن :  5in1) 8MP-P/4K)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 1Audio
 • تعداد هارد:  1Sata
 • انتقال تصویر : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه دی وی آر 4 کانال مدل OPENEYE 1480

 • مدل : OPENEYE 1480
 • تعداد کانال : 4Channel - H265X
 • رزولوشن :  5in1) 8MP-P/4K)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 1Audio
 • تعداد هارد:  1Sata
 • انتقال تصویر : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه دی وی آر 16 کانال مدل OPENEYE 3240

 • مدل : OPENEYE 3240
 • تعداد کانال : 16Channel - H265X
 • رزولوشن :  5in1  8PLAYBACK/12FPS) 5MP-N/1080P)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 16Audio
 • تعداد هارد:  2Sata
 • انتقال تصویر : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه دی وی آر 16 کانال مدل OPENEYE 1644

 • مدل : OPENEYE 1644
 • تعداد کانال : 16Channel - H265X
 • رزولوشن :  5in1  8PLAYBACK/20FPS) 5MP-P/4K)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 1Audio
 • تعداد هارد:  2Sata
 • انتقال تصویر : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه دی وی آر 16 کانال مدل OPENEYE 1600MF

 • مدل : OPENEYE 1600MF
 • تعداد کانال : 16Channel - قابلیت تشخیص چهره H265
 • رزولوشن :  5in1) 5MP-N/1080P)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 1Audio
 • تعداد هارد:  2Sata
 • انتقال تصویر : P6SPRO
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه دی وی آر 16 کانال مدل OPENEYE 1640

 • مدل : OPENEYE 1640
 • تعداد کانال : 16Channel - H265X
 • رزولوشن :  5in1  8PLAYBACK/12FPS) 5MP-P/4K)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 2Audio
 • تعداد هارد:  2Sata
 • انتقال تصویر : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه دی وی آر 16 کانال مدل OPENEYE 1645

 • مدل : OPENEYE 1645
 • تعداد کانال : 16Channel - H265X
 • رزولوشن :  5in1  8PLAYBACK/12FPS) 5MP-P/4K)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 2Audio
 • تعداد هارد:  2Sata
 • انتقال تصویر : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه دی وی آر 8 کانال مدل OPENEYE 1844

 • مدل : OPENEYE 1844
 • تعداد کانال : 8Channel - H265X
 • رزولوشن :  5in1  2PLAYBACK/20FPS) 5MP-P/4K)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 1Audio
 • تعداد هارد: 1 Sata
 • انتقال تصویر : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه دی وی آر 8 کانال مدل OPENEYE 5800MF

 • مدل : OPENEYE 5800MF
 • تعداد کانال : 8Channel - H265X قابلیت تشخیص چهره
 • رزولوشن :  5in1  2PLAYBACK/12FPS) 5MP-N/1080P)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 1Audio
 • تعداد هارد: 1 Sata
 • انتقال تصویر : P6SPRO
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه دی وی آر 8 کانال مدل OPENEYE 1848

 • مدل : OPENEYE 1848
 • تعداد کانال : 8Channel - H265X
 • رزولوشن :  5in1  4PLAYBACK/12FPS) 5MP-N/1080P)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 1Audio
 • تعداد هارد: 1 Sata
 • انتقال تصویر : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12