ردیاب خودرو تلتونیکا مدل FMB110

 • گارانتی:‌ یک سال
 • ابعاد میلیمتر : 65x55x15
 • تعداد خروجی دیجیتال : 2
 • تعداد ورودی دیجیتال : 3
 • تعداد ورودی آنالوگ: 2
 • قابلیت اتصال به iBUTTON : دارد
 • اتصال به سنسور دمای دیجیتال : دارد
 • قابلیت شنود : دارد (بلوتوثی)
 • مکالمه دو طرفه : دارد (بلوتوثی)
 • نوع آنتن GPS : اینترنال
 • نوع GSM : اینترنال
 • ولتاژ ورودی قابل قبول : 10-30 v
 • حافظه داخلی دستگاه : 128Mb
 • باطری پشتیبان :  -
 • ضد آب و گرد و غبار : IP41

ردیاب خودرو تلتونیکا مدل FMB202

 • گارانتی:‌ یک سال
 • ابعاد میلیمتر : 66.5x50x25
 • تعداد خروجی دیجیتال : 2
 • تعداد ورودی دیجیتال : 3
 • تعداد ورودی آنالوگ: 1
 • قابلیت اتصال به iBUTTON : دارد
 • اتصال به سنسور دمای دیجیتال : دارد
 • قابلیت شنود : دارد (بلوتوثی)
 • مکالمه دو طرفه : دارد (بلوتوثی)
 • نوع آنتن GPS : اینترنال
 • نوع GSM : اینترنال
 • ولتاژ ورودی قابل قبول : 6-30 v
 • حافظه داخلی دستگاه : 128Mb
 • باطری پشتیبان : 400 mAh
 • ضد آب و گرد و غبار : IP67

ردیاب خودرو تلتونیکا مدل FMB120

 • گارانتی:‌ یک سال
 • ابعاد میلیمتر : 65x55x15
 • تعداد خروجی دیجیتال : 2
 • تعداد ورودی دیجیتال : 3
 • تعداد ورودی آنالوگ: 2
 • قابلیت اتصال به iBUTTON : دارد
 • اتصال به سنسور دمای دیجیتال : دارد
 • قابلیت شنود : دارد (بلوتوثی)
 • مکالمه دو طرفه : دارد (بلوتوثی)
 • نوع آنتن GPS : اینترنال
 • نوع GSM : اینترنال
 • ولتاژ ورودی قابل قبول : 10-30 v
 • حافظه داخلی دستگاه : 128Mb
 • باطری پشتیبان : 170 mAh
 • ضد آب و گرد و غبار : IP41

ردیاب خودرو تلتونیکا مدل FMB920

 • گارانتی:‌ یک سال
 • ابعاد میلیمتر : 79x43x12
 • تعداد خروجی دیجیتال : 1
 • تعداد ورودی دیجیتال : 1
 • تعداد ورودی آنالوگ: 1
 • قابلیت اتصال به iBUTTON : ندارد
 • اتصال به سنسور دمای دیجیتال : دارد - با بلوتوث
 • قابلیت شنود : دارد (بلوتوثی)
 • مکالمه دو طرفه : دارد (بلوتوثی)
 • نوع آنتن GPS : اینترنال
 • نوع GSM : اینترنال
 • ولتاژ ورودی قابل قبول : 6-30 v
 • حافظه داخلی دستگاه : 128Mb
 • باطری پشتیبان : 170 mAh
 • ضد آب و گرد و غبار : IP54

ردیاب خودرو اوتریکس مدل OTRIX- OB22

 • گارانتی:‌ یک سال
 • ابعاد میلیمتر : 45x22.5x30
 • تعداد خروجی دیجیتال : 0
 • تعداد ورودی دیجیتال : 0
 • تعداد ورودی آنالوگ: 0
 • قابلیت اتصال به iBUTTON : ندارد
 • اتصال به سنسور دمای دیجیتال : ندارد
 • قابلیت شنود : دارد
 • مکالمه دو طرفه : ندارد
 • نوع آنتن GPS : اینترنال
 • نوع GSM : اینترنال
 • ولتاژ ورودی قابل قبول : 9-90 v
 • حافظه داخلی دستگاه : 64Mb
 • باطری پشتیبان : 50 mAh
 • ضد آب و گرد و غبار : IP41

ردیاب خودرو اوتریکس مدل OTRIX-GEO2

 • گارانتی:‌ یک سال
 • ابعاد میلیمتر : 78x41x13
 • تعداد خروجی دیجیتال : 1
 • تعداد ورودی دیجیتال : 1
 • تعداد ورودی آنالوگ: 0
 • قابلیت اتصال به iBUTTON : ندارد
 • اتصال به سنسور دمای دیجیتال : ندارد
 • قابلیت شنود : ندارد
 • مکالمه دو طرفه : ندارد
 • نوع آنتن GPS : اینترنال
 • نوع GSM : اینترنال
 • ولتاژ ورودی قابل قبول : 9-90 v
 • حافظه داخلی دستگاه : 64Mb
 • باطری پشتیبان : 270 mAh
 • ضد آب و گرد و غبار : IP65

ردیاب خودرو اوتریکس مدل OTRIX-GEO8

 • گارانتی:‌ یک سال
 • ابعاد میلیمتر : 78x45x16
 • تعداد خروجی دیجیتال : 1
 • تعداد ورودی دیجیتال : 1
 • تعداد ورودی آنالوگ: 0
 • قابلیت اتصال به iBUTTON : ندارد
 • اتصال به سنسور دمای دیجیتال : ندارد
 • قابلیت شنود : ندارد
 • مکالمه دو طرفه : ندارد
 • نوع آنتن GPS : اینترنال
 • نوع GSM : اینترنال
 • ولتاژ ورودی قابل قبول : 9-90 v
 • حافظه داخلی دستگاه : 64Mb
 • باطری پشتیبان : 450 mAh
 • ضد آب و گرد و غبار : IP65

ردیاب آهنربایی اوتریکس مدل OTRIX-AT1

 • گارانتی:‌ یک سال
 • ابعاد میلیمتر : 78x45x16
 • تعداد خروجی دیجیتال : 1
 • تعداد ورودی دیجیتال : 1
 • تعداد ورودی آنالوگ: 0
 • قابلیت اتصال به iBUTTON : ندارد
 • اتصال به سنسور دمای دیجیتال : ندارد
 • قابلیت شنود : ندارد
 • مکالمه دو طرفه : ندارد
 • نوع آنتن GPS : اینترنال
 • نوع GSM : اینترنال
 • ولتاژ ورودی قابل قبول : 9-90 v
 • حافظه داخلی دستگاه : 64Mb
 • باطری پشتیبان : 450 mAh
 • ضد آب و گرد و غبار : IP65