کابینت باتری ، محفظه ای جهت نگهداری باتری های یو پی اس می باشد که براساس تعداد باتری ها و حجم و وزن باتری ها ، اندازه های آنها متفاوت می باشد.

کابینت باتری یو پی اس ۱طبقه مدل B1

 • مدل کابینت:B1
 • تعداد طبقات:1 طبقه
 • طول(mm):470
 • عرض(mm):250
 • ارتفاع (mm):350

کابینت باتری یو پی اس ۱طبقه مدل B2

 • مدل کابینت:B2
 • تعداد طبقات:1 طبقه
 • طول(mm):470
 • عرض(mm):405
 • ارتفاع (mm):350

کابینت باتری یو پی اس ۱طبقه مدل B3

 • مدل کابینت:B3
 • تعداد طبقات:1 طبقه
 • طول(mm):555
 • عرض(mm):450
 • ارتفاع (mm):350

کابینت باتری یو پی اس 2طبقه مدل B4

 • مدل کابینت:B4
 • تعداد طبقات:2 طبقه
 • طول(mm):470
 • عرض(mm):405
 • ارتفاع (mm):650

کابینت باتری یو پی اس 2طبقه مدل B6

 • مدل کابینت:B6
 • تعداد طبقات:2 طبقه
 • طول(mm):570
 • عرض(mm):420
 • ارتفاع (mm):690

کابینت باتری یو پی اس 3طبقه مدل B9

 • مدل کابینت:B9
 • تعداد طبقات:3 طبقه
 • طول(mm):570
 • عرض(mm):420
 • ارتفاع (mm):1000

کابینت باتری یو پی اس 4طبقه مدل B12

 • مدل کابینت:B12
 • تعداد طبقات:4 طبقه
 • طول(mm):570
 • عرض(mm):420
 • ارتفاع (mm):1290

کابینت باتری یو پی اس 4طبقه مدل B16

 • مدل کابینت:B16
 • تعداد طبقات:4 طبقه
 • طول(mm):760
 • عرض(mm):480
 • ارتفاع (mm):1350