نمایش 12 24 36

دستگاه دی وی آر مدل S-2516B

تومان2,908,800
 • preview : 16ch 5mp
 • playback : 16ch 5mp
 • output : 1VGA , 1HDMI
 • hard : 2 hard up to 4t
 • p2p support , face detection

دستگاه دی وی آر 8 کانال DVR 8 ch-2mp

تومان1,250,000
 • دی وی آر 8 کاناله
 • جهت نمایش دوربینهای 2 مگا پیکسل و پایین تر
 • پشتیبانی از چهار میکروفن
 • خروجی HDMI , VGA, VIDEO
 • پشتیبانی دوربینهای گردان
 • انتقال تصویر برروی موبایل و کامپیوتر
 • کیفیت ضبط عالی

دستگاه دی وی آر 4 کانال DVR 4 ch-5mp

تومان950,000
 • دی وی آر 4 کاناله
 • جهت نمایش دوربینهای 5 مگا پیکسل و پایین تر
 • پشتیبانی از چهار میکروفن
 • خروجی HDMI , VGA, VIDEO
 • پشتیبانی دوربینهای گردان
 • انتقال تصویر برروی موبایل و کامپیوتر
 • کیفیت ضبط عالی

دستگاه دی وی آر 4 کانال DVR 4 ch-2mp

تومان850,000
 • دی وی آر 4 کاناله
 • جهت نمایش دوربینهای 2 مگا پیکسل و پایین تر
 • پشتیبانی از یک میکروفن
 • خروجی HDMI , VGA
 • پشتیبانی دوربینهای گردان
 • انتقال تصویر برروی موبایل و کامپیوتر
 • کیفیت ضبط عالی

دستگاه دی وی آر 8 کانال مدل OPENEYE 1880

 • مدل : OPENEYE 1880
 • تعداد کانال : 8Channel - H265X
 • رزولوشن :  5in1) 8MP-P/4K)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 1Audio
 • تعداد هارد:  1Sata
 • انتقال تصویر : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه دی وی آر 4 کانال مدل OPENEYE 1480

 • مدل : OPENEYE 1480
 • تعداد کانال : 4Channel - H265X
 • رزولوشن :  5in1) 8MP-P/4K)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 1Audio
 • تعداد هارد:  1Sata
 • انتقال تصویر : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه دی وی آر 16 کانال مدل OPENEYE 3240

 • مدل : OPENEYE 3240
 • تعداد کانال : 16Channel - H265X
 • رزولوشن :  5in1  8PLAYBACK/12FPS) 5MP-N/1080P)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 16Audio
 • تعداد هارد:  2Sata
 • انتقال تصویر : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه دی وی آر 16 کانال مدل OPENEYE 1644

 • مدل : OPENEYE 1644
 • تعداد کانال : 16Channel - H265X
 • رزولوشن :  5in1  8PLAYBACK/20FPS) 5MP-P/4K)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 1Audio
 • تعداد هارد:  2Sata
 • انتقال تصویر : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه دی وی آر 16 کانال مدل OPENEYE 1600MF

 • مدل : OPENEYE 1600MF
 • تعداد کانال : 16Channel - قابلیت تشخیص چهره H265
 • رزولوشن :  5in1) 5MP-N/1080P)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 1Audio
 • تعداد هارد:  2Sata
 • انتقال تصویر : P6SPRO
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه دی وی آر 16 کانال مدل OPENEYE 1640

 • مدل : OPENEYE 1640
 • تعداد کانال : 16Channel - H265X
 • رزولوشن :  5in1  8PLAYBACK/12FPS) 5MP-P/4K)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 2Audio
 • تعداد هارد:  2Sata
 • انتقال تصویر : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه دی وی آر 16 کانال مدل OPENEYE 1645

 • مدل : OPENEYE 1645
 • تعداد کانال : 16Channel - H265X
 • رزولوشن :  5in1  8PLAYBACK/12FPS) 5MP-P/4K)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 2Audio
 • تعداد هارد:  2Sata
 • انتقال تصویر : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه دی وی آر 8 کانال مدل OPENEYE 1844

 • مدل : OPENEYE 1844
 • تعداد کانال : 8Channel - H265X
 • رزولوشن :  5in1  2PLAYBACK/20FPS) 5MP-P/4K)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 1Audio
 • تعداد هارد: 1 Sata
 • انتقال تصویر : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه دی وی آر 8 کانال مدل NICEVISION 9108

 • مدل : NICEVISION 9108
 • تعداد کانال : 8Channel - H265X
 • رزولوشن :  5in1  4PLAYBACK/12FPS) 5MP-N/1080P)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 1Audio
 • تعداد هارد: 1 Sata
 • انتقال تصویر : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه دی وی آر 8 کانال مدل OPENEYE 5800MF

 • مدل : OPENEYE 5800MF
 • تعداد کانال : 8Channel - H265X قابلیت تشخیص چهره
 • رزولوشن :  5in1  2PLAYBACK/12FPS) 5MP-N/1080P)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 1Audio
 • تعداد هارد: 1 Sata
 • انتقال تصویر : P6SPRO
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه دی وی آر 8 کانال مدل OPENEYE 1848

 • مدل : OPENEYE 1848
 • تعداد کانال : 8Channel - H265X
 • رزولوشن :  5in1  4PLAYBACK/12FPS) 5MP-N/1080P)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 1Audio
 • تعداد هارد: 1 Sata
 • انتقال تصویر : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه دی وی آر 4 کانال مدل OPENEYE 1444

 • مدل : OPENEYE 1444
 • تعداد کانال : 4Channel - H265X
 • رزولوشن :  5in1) 5MP-P/4K)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 1Audio
 • تعداد هارد: 1 Sata
 • انتقال تصویر : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه دی وی آر 4 کانال مدل AR-VISION 6904

 • مدل : AR VISION 6904
 • تعداد کانال : 4Channel - H265X
 • رزولوشن :  5in1  2PLAYBACK/20FPS) 5MP-N/1080P)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 1Audio- AV OUT
 • تعداد هارد: 1 Sata
 • انتقال تصویر : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه دی وی آر 4 کانال مدل OPENEYE 1435

 • مدل : OPENEYE 1435
 • تعداد کانال : 4Channel - H265X
 • رزولوشن :  5in1  2PLAYBACK/20FPS) 5MP-N/1080P)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 4Audio- AV OUT
 • تعداد هارد: 1 Sata
 • انتقال تصویر : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12