نمایش یک نتیجه

چشمی دزدگیر اماکن طرح پایرونیکس مدل KX15ED

  • Infrared Radial Sensor LHI 968
  • Operating Distance 15m
  • Detection Angle 85
  • Mount size 2-4m
  • Power Supply 9-16v DC
  • Current Rating 13 mA
  • Operating Temperature -40 to +80