نمایش یک نتیجه

زنگ هوشمند مدارس مدل GM20

  • قـابلیـت تنظیـم به صـورت روزانـه و هفتـه ای
  • امکان برنامه ریزی و تنظیم زنگ کلاس و تفریح
  • جهـت دانش آمـوزان (یک شیفـتی و دو شیفـتی)
  • نمـایش دائمی ساعت و ایام هفتـه بر روی نمـایشگر
  • ساعت دیجیتال تاریخ شمسی و ایام هفته با نمایشگرLCD
  • قابلیت کپی کلیه ساعتهای تنظیم شده در تاریخ و روز دلخواه
  • دارای ۶۰۰ حافظـه مستقـل و مجزا و مجهـز به قابلیت تک زنگ