نمایش یک نتیجه

ریموت کنترل جی ام کا GMK (فرکانس ۳۱۵)

  • کاربرد در سیستم امنیت اتومبیل
  • کاربرد در کنترل درب گاراژ
  • کاربرد درکنترل فن
  • کاربرد در سیستم امنیت خانه و سیستم های اتومانیک
  • کاربرد در کنترل اسباب بازی ها و کنترل صنعتی