نمایش دادن همه 6 نتیجه

دستگاه دی وی آر 8 کانال مدل OPENEYE 1835

 • مدل : OPENEYE 1835
 • تعداد کانال : 8Channel- H265X
 • رزولوشن :  5in 1  8PLAYBACK) 1080N )
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 4Audio- AV OUT
 • تعداد هارد: 1 Sata
 • انتقال تصویر : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه دی وی آر 8 کانال مدل NICEVISION 9108

 • مدل : NICEVISION 9108
 • تعداد کانال : 8Channel - H265X
 • رزولوشن :  5in1  4PLAYBACK/12FPS) 5MP-N/1080P)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 1Audio
 • تعداد هارد: 1 Sata
 • انتقال تصویر : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه دی وی آر 8 کانال مدل OPENEYE 1844

 • مدل : OPENEYE 1844
 • تعداد کانال : 8Channel - H265X
 • رزولوشن :  5in1  2PLAYBACK/20FPS) 5MP-P/4K)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 1Audio
 • تعداد هارد: 1 Sata
 • انتقال تصویر : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه دی وی آر 8 کانال مدل OPENEYE 1848

 • مدل : OPENEYE 1848
 • تعداد کانال : 8Channel - H265X
 • رزولوشن :  5in1  4PLAYBACK/12FPS) 5MP-N/1080P)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 1Audio
 • تعداد هارد: 1 Sata
 • انتقال تصویر : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه دی وی آر 8 کانال مدل OPENEYE 5800MF

 • مدل : OPENEYE 5800MF
 • تعداد کانال : 8Channel - H265X قابلیت تشخیص چهره
 • رزولوشن :  5in1  2PLAYBACK/12FPS) 5MP-N/1080P)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 1Audio
 • تعداد هارد: 1 Sata
 • انتقال تصویر : P6SPRO
 • گارانتی/ماه : 12

دستگاه دی وی آر 8 کانال مدل OPENEYE 1880

 • مدل : OPENEYE 1880
 • تعداد کانال : 8Channel - H265X
 • رزولوشن :  5in1) 8MP-P/4K)
 • چیپست : HI silicon
 • ورودی صدا : 1Audio
 • تعداد هارد:  1Sata
 • انتقال تصویر : XMEYE
 • گارانتی/ماه : 12