نمایش یک نتیجه

تگ پنسیل بزرگ RF (تگ مدادی یا قلمی)

  • قدرت گیرایی خوب
  • مناسب اجناس کوچک و ریز-
  • طول 40میلی متر
  • رنگ سفید
  • تگ دزدگیر پوشاک ویا تگ لباس