نمایش دادن همه 8 نتیجه

UPS صبا باتری 100 آمپر ساعت مدل 12SB100

 •  انواع رک های مخابراتی/ ATM
 •  سیستم های خورشیدی
 •  شبکه های کامپیوتری

UPS صبا باتری 200 آمپر مدل 12SB200

 •  انواع رک های مخابراتی/ ATM
 •  سیستم های خورشیدی
 •  شبکه های کامپیوتری

UPS صبا باتری 1۵۵ آمپر مدل 12SB155

 •  انواع رک های مخابراتی/ ATM
 •  سیستم های خورشیدی
 •  شبکه های کامپیوتری

UPS صبا باتری 65 آمپر ساعت مدل 12SB65

 •  انواع رک های مخابراتی/ ATM
 •  سیستم های خورشیدی
 •  شبکه های کامپیوتری
 •  دوربین های مدار بسته
 • ویلچر برقی

UPS صبا باتری 42 آمپر ساعت مدل 12SB42

 • دستگاه یو پی اس و برق اضطراری
 • سیستم های خورشیدی (سولار)
 • دوربین های مدار بسته
 • شبکه های کامپیوتری
 • ویلچر برقی

UPS صبا باتری 28 آمپر ساعت مدل 12SB28

 • انواع رک های مخابراتی/ ATM
 • سیستم های خورشیدی (سولار)
 • دوربین های مدار بسته
 • شبکه های کامپیوتری
 • ویلچر برقی

UPS صبا باتری 18 آمپر ساعت مدل 12SB18

 • انواع رک های مخابراتی/ ATM
 •  کلیه منابع تغذیه
 •  دوربین های مدار بسته
 •  شبکه های کامپیوتری
 •  ویلچر برقی